Logo Gmina Żytno

News

News zdjęcie id 808

NABÓR OSÓB CHĘTNYCH NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

02.05.2022

Urząd Gminy w Żytnie  informuje, że od dnia 2 maja do dnia 12 maja 2022 r. będzie prowadzić zapisy osób chętnych – właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Żytno (z wyłączeniem miejscowości Żytno, Maluszyn, Mosty, Kąty) do udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informujemy, że maksymalnie przyjmujemy 100 deklaracji. Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania.

Minimalna ilość deklaracji dla których będzie opracowana dokumentacja służąca do złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi 50

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, odbiór odpadów komunalnych itp.

Projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Żytno wyłącznie w przypadku pozyskania dofinansowania na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obowiązkowe warunki udziału w projekcie:

1. Udział w projekcie mogą zadeklarować wyłącznie właściciele (współwłaściciele) nieruchomości stale zamieszkałej, położonej w miejscowościach Gminy Żytno, z wyjątkiem miejscowości Żytno, Maluszyn, Mosty, Kąty które posiadają sieć kanalizacyjną oraz gdzie jest planowana budowa sieci kanalizacyjnej.

2. Całkowity koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi ok. 27 000,00 złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych),

3. Właściciel nieruchomości może otrzymać dofinansowania od 70% do 95% wartości zadania w zależności od otrzymanej przez Gminę dotacji oraz rozstrzygniętego przetargu.

4. Właściciel zobowiązuje się do przeprowadzania we własnym zakresie i na własny koszt, przez cały okres trwałości projektu (5 lat po otrzymaniu płatności końcowej przez podmiot wypłacający środki finansowe), przeglądów serwisowych zgodnych z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej, przekazanej przez wykonawcę oczyszczalni oraz do ponoszenia w tym czasie wszelkich kosztów niezbędnych do utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków i do prawidłowej eksploatacji.

5. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji oraz dostępny jest w Urzędzie Gminy w pokoju 8 i 9.

6. Deklaracje można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2022 r. Deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości.

7. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.

Do pobrania:

Deklaracja - przydomowe oczyszczalnie ścieków

Umowa użyczenia nieruchomości dot. przydomowych oczyszczalni ścieków

Klauzula informacyjna przydomowe oczyszczalnie ścieków

Oświadczenie o wyrażeniu zgody

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.