Logo Gmina Żytno

O Gminie

 

 


Gmina Żytno położona jest w województwie Łódzkim. Zajmuje ona obszar 200 km2 zamieszkany przez około 5500 osób. Powierzchnia gminy znajduje się w zlewni rzeki Pilicy, która od strony wschodniej stanowi jej naturalną granicę. Blisko 50% jej powierzchni pokrywają lasy. Siedzibą władz administracyjnych i samorządowych jest Żytno. Zapewne w 1198 roku należało ono do klasztoru bożogrobowców w Miechowie. Od końca XIV do XIX wieku było własnością szlachecką. Pierwsza wiadomość o Żytnie pochodzi z 1198 roku. Data i okoliczności lokacji nie są znane, wiadomo jedynie, że fundacja kościoła wyprzedziła przekształcanie w miasto dawnej wsi. Miało ono charakter otwartego miasta rolniczego z kilkoma młynami, mieszkało w nim również kilku rzemieślników. Upadek miasta nastąpił w pierwszych latach po rozbiorach. W Żytnie od początku XVI wieku istniała szkoła. Zachował się tu zabytkowy dwór klasycystyczny z pierwszej połowy XIX wieku z zespołem parkowym. Inne ośrodki na terenie gminy również posiadają udokumentowaną przeszłość historyczną. Do czasów obecnych zachowały się pozostałości zespołów parkowo- pałacowych w Maluszynie, Borzykowie, Sekursku i Pągowie, siedzibami znanych rodów Potockich, Ostrowskich, Siemieńskich, Kamienieckich. Gmina jest typowo rolniczą, a powierzchnia użytków rolnych wynosi 10704 ha. Na terenie gminy znajduje się 36 wsi zgrupowanych w 24 sołectwach. Produkcją roślinną i zwierzęcą zajmuje się 1700 gospodarstw indywidualnych. Działalność prowadzi również Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, która przejęła grunty po gospodarstwach uspołecznionych i PFZ, a obecnie dzierżawi je osobom fizycznym. Poza rolnictwem działa 109 podmiotów gospodarczych, głównie w handlu i usługach. Duże kompleksy leśne znajdują się w obrębie miejscowości Mała Wieś, Ewina, Rędziny, Łazów oraz Budzów i Silniczka - w tym rezerwat przyrody "Dębowiec". Rzeka Pilica i jej dopływy są źródłem zasilania dla kompleksów stawów rybnych miejscowościach Ciężkowiczki, Kozioł, Pukarzów, Pągów i zbiornika Kozie Pole. Na terenie gminy działalność oświatową prowadzi 5 szkół publicznych o pełnym zakresie nauczania podstawowego oraz Zespół Szkół Rolniczych. Animatorem działalności kulturalnej w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury, który chlubi się znanym teatrem amatorskim "Animagia". Inicjatorem imprez kulturalnych jest również Gminna Biblioteka Publiczna wspierana przez swoje dwie filie. Obszar gminy administrują trzy parafie rzymsko-katolickie, z kościołami parafialnymi i licznymi zabytkami sakralnymi. Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka Radomsko - Włoszczowa oraz sieć dróg powiatowych i gminnych, stanowiących dogodne połączenia komunikacyjne. W ostatnich latach prowadzone są intensywnie inwestycje infrastrukturalne w zakresie modernizacji dróg ibudowy sieci wodociągowych. Zakończona została także kompleksowa telefonizacja gminy. W oparciu o wytwarzane produkty rolnictwa, występują możliwości rozbudowy przemysłu rolno-spożywczego. Wykorzystując surowce i materiały, takie jak piasek, żwir i glina można produkować w dużym zakresie materiały budowlane. Dużo lasów, wód i czystego powietrza sprzyja rozwojowi agroturystyki. 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.