Zapraszamy do odwiedzania naszej nowej strony WWW
Aktualne informacje z życia gminy, dokumenty, informacje o załatwianiu spraw, Inicjatywy, Dokonania (wiecej)
Nowy system gospodarowania odpadami
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat nowego systemu gospodarowania odpadami. (wiecej)
Sukcesy Orkiestry Dętej Gminy Żytno - Orkiestry Reprezentacyjnej OSP Gminy Żytno
Sukcesy, sukcesy... 8 września 2013 roku Orkiestra Reprezentacyjna OSP Gminy Żytno zapamięta na długo! Ten dzień był bardzo miłym zwieńczeniem pracowitego sezonu festiwalowego, który rozpoczął udany w (wiecej)
Remont oczyszczalni ścieków w Żytnie
Zakończył się remont oczyszczalni ścieków w Żytnie. Remont został zrealizowany z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. (wiecej)
Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie
Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie prowadzony jest w ramach PROGRAMU Rozwój infrastruktury kultury, PRIORYTET Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dzied (wiecej)

IMG

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Koordynatora Projektu

Informuje się, że w wyniku ogłoszonego konkursu na w/w stanowisko Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata w osobie p. Marcina Janiszewskiego.... czytaj dalej »

IMG

Uwaga rodzice dzieci przedszkolnych !!!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września 2014 roku. W Przedszkolu Publicznym w Żytnie o godzinie 9.00. W Przedszkolu Publicznym w Maluszynie o godzinie 10.00. Serdecznie zapraszamy. ... czytaj dalej »

IMG

Informacja o możliwości składania w dniach od 1-15 września 2014 roku wniosków o stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.... czytaj dalej »

IMG

Nabór wniosków

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresów „Odnowa i rozwój wsi” oraz „małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.... czytaj dalej »

IMG

Konkurs na kierownika projektu

Wójt Gminy Żytno ogłasza konkurs na kierownika projektu "Nowoczesna szkoła w gminie Żytno - lepszy start w przyszłość" realizowanego w ramach POKL, Priorytet IX - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.... czytaj dalej »

IMG

Zapraszamy na spotkanie połączone z giełdą pracy

Agencja Pracy Tymczasowej FLEXIDEA zaprasza na spotkanie połączone z Giełdą Pracy, na którym przedstawione zostaną aktualne oferty pracy. Spotkanie odbędzie się 13 sierpnia (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Żytno w sali narad.... czytaj dalej »

IMG

Turniej Sołecki 2014 za nami

W dniu 13 lipca 2014 r. w Silnicy odbył się „III Gminny Turniej Sołecki” organizowany przez Wójta Gminy Żytno i Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie. Do turnieju przystąpiło 11 sołectw: Borzykówka, Budzów, Maluszyn, Mała Wieś, Pągów, Rędziny, Rogaczówek, Silnica, Silniczka, Sudzinek, Żytno. Drużyny współzawodniczyły w dziesięciu konkurencjach sprawnościowo – sportowych.... czytaj dalej »

IMG

Informacja dla Rodziców i Uczniów wyjeżdżających do Międzywodzia

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytnie informuje, że zbiórka dzieci wyjeżdżających do Międzywodzia zaplanowana jest na dworcu kolejowym w Koniecpolu w dniu 03.08.2014r. (niedziela) o godz. 8.15. Odjazd pociągu o godz. 8.56. Planowany przyjazd dzieci to 16.08.2014r. (sobota) o godz. 22.47. Odbiór dzieci również na dworcu kolejowym w Koniecpolu. Proszę pamiętać o zabraniu legitymacji szkolnej.... czytaj dalej »

IMG

Konkurs na koordynatora projektu "Fantastyczne przedszkola w Gminie Żytno"

Wójt Gminy Żytno ogłasza konkurs na koordynatora projektu realizowanego w ramach POKL pod nazwą "Fantastyczne przedszkola w Gminie Żytno". Poniżej pełna treść ogłoszenia.... czytaj dalej »

IMG

Zaproszenie do składania ofert w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W związku z realizacją przez Gminę Żytno projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy do składania ofert na wykonanie zajęć edukacyjnych dla dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Żytnie zgodnie z poniżej okreśłonym przedmiotem zamówienia.... czytaj dalej »

Pokazano 1 - 10 z 242
Następne >>