Logo Gmina Żytno

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) informuję, że zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Żytno w dniu 25 czerwca 2020 r. o godzinie 13.00 w sali narad Gminnego Ośrodka Kultury w Silnicy następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

  4. Raport o stanie Gminy Żytno za rok 2019:

      a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Żytno za rok 2019,

      b) debata nad raportem,

      c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Żytno.

  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie  sprawozdania finansowego Gminy Żytno wraz ze sprawozdaniem  z

      wykonania budżetu za 2019 r.

      a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu  za 2019 r.

      b) dyskusja,

      c) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy

          Żytno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.

  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

      Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie.

  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żytno:

     a) stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące wykonania budżetu za 2019 r.

     b) opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wniosek   w  sprawie

         udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy,

     c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy Żytno o

          udzielenie absolutorium,

      d) dyskusja,

      e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żytno.

  9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-

      2025.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg,

      Wniosków i Petycji.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg,

      Wniosków i  Petycji.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/132/20 z dnia 27 maja 2020 r.

      w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz

      określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli

      zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żytno.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

      Radomszczańskiego.

15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Udzielanie odpowiedzi.

16. Zamknięcie obrad.

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Żytno

                                                                                                           mgr Cezary Huć

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.