Logo Gmina Żytno

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) informuję, że zwołuję LVIII Sesję Rady Gminy Żytno w dniu 30 sierpnia 2023  r. o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Silnicy z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w

      Żytnie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do

      rejestru zabytków.

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w

      Maluszynie ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na

      dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

      wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na  

      obszarze Gminy Żytno.

  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w

      Borzykowie ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na

      dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku 

      wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych

      na obszarze Gminy Żytno.

  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Radomszczańskiego.

  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-

      2027.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2023.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 lipca 2023 r. dotyczącej

      podjęcia działań naprawczych zapobiegających zaśmiecaniu otaczającego nas krajobrazu.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków

      Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żytno.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Silnica do kategorii

      drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Żytno do kategorii

      drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu.

14. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Udzielanie odpowiedzi.

15. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                          Wiceprzewodniczący Rady        

                                                                                                                      Gminy Żytno

                                                                                                                Włodzimierz Jędryka

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.