Logo Gmina Żytno

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

Z A W I A D O M I E N I E

        Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Żytno, która odbędzie się  w dniu 21 lutego o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

    1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

    3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Żytno.

    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez 

        Gminę Żytno nieruchomości położonej w miejscowości Maluszyn oznaczonej w ewidencji

        gruntów jako działka nr 723/1.

    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  

        Żytno na lata 2019-2023.

    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2019.

    8. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Udzielanie odpowiedzi.

    9. Zamknięcie obrad.

                                                                                                    Przewodniczący  Rady Gminy Żytno

                                                                                                                   mgr Cezary Huć

 

                                           

 

 

Z A W I A D O M I E N IE

Zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2019 r. o godz. 9.00 odbędzie się objazdowe wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Otwarcie wspólnego posiedzenia Komisji odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Żytnie.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia.

 2. Objazd terenu Gminy Żytno.

 3. Sprawy różne.

 4. Zamknięcie posiedzenia

   

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Żytno

                                                                                                 mgr Cezary Huć

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.