Logo Gmina Żytno

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 708
W sumie: 79709

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) informuję, że zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Żytno w dniu 18 lutego 2021  r. o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Silnicy z następującym porządkiem obrad:

 

    1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

    3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia nieruchomości w drodze

        przetargu.

    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami

        bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żytno w 2021 r.”

    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok

        2021.

    7. Przedstawienie ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2021

    8. Przedstawienie ramowego planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na rok 2021.

    9. Przedstawienie ramowego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy

        Społecznej na rok 2021.

  10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.

  11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2020.

  12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu za rok 2020.

  13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i

        Pomocy Społecznej za rok 2020.

  14. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

        stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu

        terytorialnego.

  15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy   

        Żytno  na lata 2021-2026.

  16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2021 r.

  17. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Udzielanie odpowiedzi.

  18. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Żytno

mgr Cezary Huć

 

                                                                  

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.