Logo Gmina Żytno

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4955
W sumie: 135205

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

Z A W I A D O M I E N I E

        Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Żytno, która odbędzie się  w dniu 28 grudnia o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Żytnie z następującym porządkiem obrad:

 1.   Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

 2.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

 3.   Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

 4.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji programu osłonowego z

        zakresu  pomocy społecznej „Pomoc dla dziecka lub ucznia w formie posiłku” na lata 2019-

        2023.

 5.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego

        uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych   

        wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie

        świadczenia  pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

 6.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie

        dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów

        żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w 

        domu” na lata 2019-2023.

 7.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

        Problemów Alkoholowych na 2019 r.

 8.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 – 2023.

  9.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żytno na rok 2019.

10.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  

        Żytno na lata 2018-2024.

11.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2018.

12.   Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Udzielanie odpowiedzi.

13.   Zamknięcie obrad.

                                                                                                    Przewodniczący  Rady Gminy Żytno

                                                                                                                   mgr Cezary Huć

 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.