Logo Gmina Żytno

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) informuję, że zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Żytno w dniu 22 września 2020  r. o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Silnicy z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  

    Żytno w roku szkolnym 2020/2021.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/115/20 Rady Gminy Żytno z

    dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie

    Żytno  na lata 2020-2022.

6.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żytno dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żytnie.

7. Przedstawienie informacji przebiegu wykonania budżetu Gminy Żytno za pierwsze półrocze 2020 r.

8.  Przedstawienie sprawozdań półrocznych z wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 r:

       a) Gminnego Ośrodka Kultury,

       b) Gminnej Biblioteki Publicznej,

       c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie.

 9.  Przedstawienie informacji za I półrocze 2020 r. o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy        

       Finansowej Gminy Żytno, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (przedsięwzięcia wieloletnie zamieszczone w załączniku do uchwały w sprawie  WPF).

10. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żytno za I półrocze 2020 r. w

      zakresie realizacji wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-

      2023.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytna na rok 2020.

13. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Udzielanie odpowiedzi.

14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Żytno
mgr Cezary Huć           

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.