Logo Gmina Żytno

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5311
W sumie: 5311

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

 

 

                  Żytno, dnia 18 sierpnia 2017 r.

 

DG.0002.24.2017

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

        Na podstawie art. 20  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Żytno zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Żytno, która odbędzie się  w dniu 22 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad :

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Żytno-Ewina”.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2023.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  5. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Żytno

                                                                                                                   Wojciech Nowak     

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY ŻYTNO

 

z dnia 23 marca 2017 r.

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Czechowiec Kolonia,

celem wyboru Sołtysa Sołectwa Czechowiec Kolonia.

 

Zawiadamia się mieszkańców Sołectwa Czechowiec Kolonia, że w związku z pisemną rezygnacją Sołtysa Sołectwa Czechowiec Kolonia z pełnionej funkcji Sołtysa Zarządzeniem Nr Or. 0050.13.2017 Wójta Gminy Żytno z dnia 23 marca 2017 r. zostało zwołane na dzień 9 kwietnia 2017 r. (niedziela) na godz. 15.00 Zebranie Wiejskie Sołectwa Czechowiec Kolonia, celem wyboru Sołtysa Sołectwa Czechowiec Kolonia. W przypadku braku wymaganej frekwencji, tj. minimum 20 % uprawnionych wyborców II termin zebrania - godz. 15.30.

 Zebranie odbędzie się w miejscowej świetlicy wiejskiew Czechowcu.

 

Proponowany porządek Zebrania Wiejskiego:

1) otwarcie zebrania, stwierdzenie quorum;

2) wybranie przewodniczącego zebrania;

3) wybory Sołtysa:

a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

b) zgłoszenie kandydatów na Sołtysa,

c) przeprowadzenie tajnego głosowania,

d) ustalenie wyników głosowania,

e) ogłoszenie wyników wyborów,

4) wolne wnioski i pytania;

5) zamknięcie Zebrania.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Mirosław Ociepa</strong></p>

Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.