Logo Gmina Żytno

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) informuję, że zwołuję L Sesję Rady Gminy Żytno w dniu 31 stycznia 2023 r. o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Silnicy z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Żytno „Korpus

      Wsparcia Seniorów” na 2023 r.

  5. Rozpatrzenie projektu chwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków  

      w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów

      żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym  „Posiłek w szkole i w

      domu” na lata 2019-2023.

  6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium

      dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób

      objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 w 

      formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku  lub żywności.

  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-

      2027.

  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2023. 

  9. Rozpatrzenie projektu w sprawie zmiany Uchwały  Nr XLIX/293/22  z dnia 28 grudnia 2022 r. w

      sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu

      rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form

      doskonalenia zawodowego oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za

      kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę

      Żytno.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania

      dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do

      rejestru zabytków

12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w Gminie Żytno

      za rok 2022.

13. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Udzielanie odpowiedzi.

14. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                                     Rady Gminy Żytno

                                                                                                                       mgr Cezary Huć

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.