Logo Gmina Żytno

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) informuję, że zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Żytno w dniu 27 listopada 2019  r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Żytnie następującym porządkiem obrad:

    1.Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

    3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Żytno.

    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami         pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia   2003   r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy          Żytno  na lata 2019-2023.

    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2019 r.

    8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek    

        organizacyjnych  przez Urząd Gminy Żytno.

    9. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Udzielanie odpowiedzi.

  10. Zamknięcie obrad.

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Żytno

                                                                                                                mgr Cezary Huć

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.