Logo Gmina Żytno

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 3582
W sumie: 20331

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) informuję, że zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Żytno, która odbędzie się  w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej

      sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny i Aleksandra Ostrowskich w

      Silniczce w ośmioletnią Publiczną Szkołę  Podstawową im. Heleny i Aleksandra Ostrowskich

      w Silniczce.

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej

      sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzykowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę

      Podstawową w Borzykowej.

  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej

      sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Żytnie w 

      ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Żytnie.

  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami

      pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

      r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Prognozy Finansowej na lata 2017-2023.

  9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

10. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Udzielanie odpowiedzi.

11. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Żytno

                                                                                                         Wojciech Nowak

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.