Logo Gmina Żytno

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 7065
W sumie: 59699

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

        Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) informuję, że zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Żytno, która odbędzie się  w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu  w Żytnie następującym porządkiem obrad :

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Żytno na stałe obwody głosowania,

      ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych..

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami

      bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żytno w 2018 r.”

  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-

      2024.

  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2018.

  8. Przedstawienie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żytnie za

      2017 rok.

  9. Przedstawienie sprawozdania ze zbycia, nabycia, najmu, dzierżaw nieruchomości gminnych

      zgodnie z Uchwała Nr. VII/38/2003 Rady Gminy Żytno z dnia 25 kwietnia 2003 r. za 2017 r.

10. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Udzielanie odpowiedzi.

11. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Żytno

                                                                                                         Wojciech Nowak

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.