Logo Gmina Żytno

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

ZAWIADOMIENIE

  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) informuję, że zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Żytno w dniu 31 marca 2020  r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy w Żytnie z następującym porządkiem obrad:

 

    1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

    3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami

        bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żytno w 2020 r.”.  

    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania   Rodziny

        w Gminie Żytno na lata 2020-2022.

    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy   

        Żytno  na lata 2020-2025.

    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2020 r.

    8. Sprawozdanie Wójta Gminy ze zbycia, nabycia, najmu, dzierżaw nieruchomości gminnych  

         zgodnie z Uchwałą Nr. VII/38/2003 Rady Gminy w Żytnie z dnia 25 kwietnia 2003 r. za  2019 r.

    9. Sprawozdanie Wójta Gminy z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

        poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę

        samorządu terytorialnego za rok 2019.

  10. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żytnie za 2019 rok.   

  11. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji przez Gminę

        Żytno zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 r.

  12. Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji Gminnego

        Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żytno na lata 2017-2019 za rok 2019.

  13. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Udzielanie odpowiedzi.

  14. Zamknięcie obrad.

 

Uwaga.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii i zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa postanawiam wprowadzić nadzwyczajne środki ostrożności dla wszystkich uczestników Sesji. Aby ograniczyć ilość osób, Sesja będzie się odbywać przy drzwiach zamkniętych, bez udziału mieszkańców i zaproszonych gości. Radnym źle się czującym, mającym objawy grypopochodne zalecam pozostanie w domu i uczestniczenie w obradach w trybie on-line, jednak bez możliwości głosowania.  
            Każdy z radnych przy wejściu do Urzędu Gminy będzie poddany badaniu temperatury oraz  poproszony o dezynfekcję rąk,  nałożenie przygotowanych rękawic jednorazowych i maseczki. Apeluję o to, aby nie gromadzić się przed budynkiem oraz w holu Urzędu Gminy. Na salę wchodzimy pojedynczego i zajmujemy uprzednio przygotowane miejsce.

            Zrezygnowaliśmy z serwisu kawowego, aby ograniczyć przemieszczanie się po sali. Każdy radny będzie miał przygotowane urządzenie do głosowania w miejscu przypisanym do swojego nazwiska. Prosimy o zachowanie odległości względem siebie.

Po zakończeniu obrad Sesji i wyjściu z budynku zdejmujemy rękawice i wyrzucamy je do specjalnego pojemnika. Bardzo proszę o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

   

                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy Żytno

                                                                                                           mgr Cezary Huć

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.