Logo Gmina Żytno

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 137
W sumie: 47957

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) informuję, że zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Żytno w dniu 25 listopada 2020  r. o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Silnicy z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami

      pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.    

      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie.

  6.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żytno dla jednostki 

      Ochotniczej Straży Pożarnej w Maluszynie.

  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Żytno.

  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-

      2023.

  9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytna na rok 2020.

10. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Udzielanie odpowiedzi.

11. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Żytno        
mgr Cezary Huć                     

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.