Logo Gmina Żytno

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8809
W sumie: 150667

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) informuję, że zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Żytno w dniu 18 czerwca 2021  r. o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Silnicy z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

      Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żytnie.

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Żytno.

      a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Żytno za rok 2020,

      b) debata nad raportem,

      c) podjęcie uchwały.

  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Gminy Żytno

      wraz ze  sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2020 r.

  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu  za  2020 r.

      b) dyskusja,

      c) podjęcie uchwały.

  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żytno

      a) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz wniosku  

          w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy,

  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Gminy

     Żytno o udzielenie absolutorium,

      c) dyskusja,

      d) podjęcie uchwały,

  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o

      której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym

      opóźnieniom w transakcjach handlowych.

  9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-

      2026.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2021.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za

      gospodarowanie odpadami komunalnymi.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

      odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki

      letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

      odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,

       restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 15. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Udzielanie odpowiedzi.

 16. Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Żytno

                                                                                                                        mgr Cezary Huć

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.