Logo Gmina Żytno

News

News zdjęcie id 297

Zebrania Wiejskie w sprawie zaopiniowania Statutów Sołectw w Gminie Żytno

04.02.2019

W najbliższym czasie, w poszczególnych Sołectwach Gminy Żytno odbędą się Zebrania Wiejskie, podczas których zostanie przedstawiony mieszkańcom projekt Statutu Sołectwa, celem jego zaopiniowania  zgodnie § 6 ust. 2 pkt 2 Statutu Sołectw przyjętych Uchwałą Nr XV/63/2003 Rady Gminy Żytno z dnia 29 grudnia 2003 r. zmienione Uchwałą Nr XXXVII/172/10 z dnia 8 listopada 2010 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1, w zw. z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. organizację i zakres działania jednostki pomocniczej (Sołectwo) określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

O terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego mieszkańcy zostaną poinformowani przez Sołtysa wsi w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.

Zachęcam mieszkańców do zapoznania się z przygotowanym projektem Statutu Sołectwa i wyrażenie opinii podczas głosowania na Zebraniu Wiejskim w swojej miejscowości.

Treść projektu Statutu Sołectwa znajduje się w załączniku poniżej.

Ponadto z projektem Statutu Sołectwa można zapoznać się w dniach od 04.02.2019 r. do 17.02. 2019 r. 

  1. w siedzibie Sołectw – u Sołtysów;

  2. w Urzędzie Gminy w Żytnie, pokój nr 5, I piętro, w dniach i godzinach urzędowania.

    Jednocześnie informuję, Że dotychczasowe Statuty Sołectw przyjęte Uchwałą Nr XV/63/2003 Rady Gminy Żytno z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych – sołectw Gminy Żytno zmienione Uchwałą Nr XXXVII/172/10 z dnia 8 listopada 2010 r. zachowują moc do dnia wejścia życie nowej uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Żytno.

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.