Logo Gmina Żytno

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 5092
W sumie: 69987

Przedszkole Publiczne w Żytnie

Strona poświęcona najważniejszym informacjom i wydarzeniom z życia naszego przedszkola.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Żytnie -Filii w Maluszynie informuje: 

  od 25 maja 2020r. istnieje możliwość prowadzenia zajęć dla dzieci opiekuńczo -wychowawczych w Przedszkolu w Żytnie oraz w Maluszynie.  Ze względu na obostrzenia sanitarne oraz względy organizacyjne proszę państwa abyście do dnia 20 maja zadeklarowali czy wasze dziecko będzie korzystało z opieki przedszkola oraz w jakich godzinach.          

   Informacje proszę podać wychowawcom lub dyr. przedszkola /tel na stronie Gminy Żytno/ 

     opublikowano dn. 19.05.2020r.

 

30 kwietnia 2020r. zakończyła się rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Żytnie oraz filii w Maluszynie     ;wszystkie zgłoszone dzieci (w I etapie rekrutacji) zostały przyjęte na rok szkolny 2020-2021

       Dyrektor Przedszkola

         Grażyna Konderak

                                                             dodano dn. 19.05.2020r.

 

                               

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych dzieci i ich opiekunów prawnych jest Przedszkole Publiczne w Żytnie reprezentowana przez Dyrektora Przedszkola   z siedzibą: ul. Ogrodowa 16, 97-532 Żytno

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Zenon Kubat (IOD) – zkido@onet.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),
  2. zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).    

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organ sprawujący nadzór pedagogiczny, OKE czy organ prowadzący

5. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia;

6. Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, uczniowie mają  prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO)

7. Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi ,uczniowie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO);

8. Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jest wymogiem ustawowym, a w przypadku informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły jest dobrowolne

Żytno,dnia25.05.2018  

                                                                                               Administrator Danych Osobowych

 

 

 

W dniu 9 maja 2018 obyła się wycieczka do Żarek - Manufaktura Lizaków "Hokus Pokuss". Zapraszamy do obejrzenia fotograficznej relacji z tego wyjazdu.

Data dodania: 10.05.2018 r.

W dniu 20 kwietnia odbył się hepening dotyczący Dnia Ziemi. Dzieci przemaszerowały ulicami Żytna, propagując ekologiczne hasła. Poniżej znajdą Państwo zdjęcia z tego święta.

Data dodania: 23.04.2018 r.

 

 Dnia 16 i 17 maja 2018r. w Przedszkolu  w Żytnie odbędą się DNI OTWARTE dla dzieci nowo przyjętych dzieci do przedszkola na rok szkol.2018/19 . Zajęcia z dziećmi będą odbywać się od godz. 9.30. do 12.00. Prosimy zaopatrzyć dzieci  w obuwie zmienne  .

                                                                            Opublikowano 17.04.2018r

 

W środę 11 kwietnia odbył się w przedszkolu Dzień Autyzmu po hasłem „Podaj rękę. Zaświeć się na niebiesko”. Dzieci uczestniczyły w warsztatach, dzięki którym mogły poczuć, jak trudno jest funkcjonować autystycznemu dziecku na co dzień. Rozpoznawały przedmioty w rękawicach narciarskich przy zawiązanych chustą oczach, patrzyły na otoczenie przez mały otwór w kartonie A4, próbowały chodzić w zamiennym obuwiu, do którego było wsypanych kilka ziaren kaszy. Następnie w sali multimedialnej w szkole podstawowej obejrzały na tablicy interaktywnej dwa filmiki dotyczące autyzmu („Amazing Thing Happen” oraz „Autyzm wprowadza zmysły w błąd”). Podsumowaniem zajęć było wykonanie w grupach prac plastycznych dotyczących hasła dnia.

 

W dniu autyzmu wszystkie przedszkolaki ubrały się na niebiesko.

 

Opublikowano 17.04.2018 r.

 

Dyrekcja Przedszkola Publicznego w Żytnie ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na rok 2018-2019 od dnia 01 marca 2018 do dnia 10 kwietnia 2018 roku.

Zapisu dokonujemy w przedszkolu w Żytnie i Maluszynie od poniedziałku do piatku w godzinach 800 - 1400. Formularz zgłoszenia dziecka dostępny jest tutaj.

 

Opublikowano 27.02.2018

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.