Logo Gmina Żytno

News

News zdjęcie id 687

Nabór na wolne stanowisko – Specjalista ds. promocji i rozwoju przedsiębiorczości

08.09.2021

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” ogłasza nabór na wolne stanowisko  – Specjalista ds. promocji i rozwoju przedsiębiorczości

Wymagania konieczne wobec kandydata:
1. Wykształcenie wyższe;
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
4. Biegła obsługa komputera i Internetu;
5. Znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarów wiejskich, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego testu lub w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej;
6. Prawo jazdy kat. B

Wymagania pożądane:
1. Zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji;
2. Znajomość jednego z oficjalnych języków UE;
Główne obowiązki:
1. Pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej.
2. Pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów.
3. Przygotowanie opinii o projektach składanych w ramach ogłoszonych naborów wniosków. 4. Przygotowanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno- kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD.
5. Monitorowanie realizacji LSR.
6. Monitorowanie kolejności wdrażania działań LSR.
7. Współpraca z mediami.
8. Prowadzenie promocji LGD.
9. Organizowanie spotkań i konferencji.
10. Redagowanie kwartalnika „Lokalny Świat”.
11. Realizacja projektów LGD.
12. Obsługa i doradztwo dla grantobiorców związane z prawidłowym realizowaniem i rozliczaniem powierzonych zadań.
13. Realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura.
14. Prowadzenie doradztwa obejmującego udzielanie informacji dotyczących przedsięwzięć
zaplanowanych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
potencjalnym Wnioskodawcom w ramach ogłaszanych Konkursów. Usługi dokumentowane
są Kartą doradczą i poddawane badaniu efektywności usług doradczych, którym poddawanych jest co najmniej 20% usługobiorców.
15. Przygotowywanie raportów z udzielonego doradztwa na podstawie ankiet monitorujących i/lub notatek.
16. Realizacja działań w zakresie animacji lokalnej i współpracy przewidzianych w Planie komunikacji stanowiącym załącznik do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
17. Prowadzenie projektów grantowych oraz operacji własnych realizowanych w ramach LSR.

Zakres odpowiedzialności:
Zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.
1. Merytoryczne, profesjonalne, wysokiej jakości prowadzenie spraw.
Warunki zatrudnienia:
1. Umowa o pracą;
2. Wymiar czasu pracy – cały etat
Kandydat obowiązany jest złożyć:
1. List motywacyjny;
2. Życiorys (CV);
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe umiejętności kandydata;
4. Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze LGD lub pocztą na adres:
Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”
ul. Wiśniowa 23
29-100 Włoszczowa

Z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji i rozwoju przedsiębiorczości” W terminie do dnia 24.09.2021r.
Nabór przebiegać będzie w oparciu o Procedurę Zatrudniania Pracowników przyjętą uchwałą Zarządu LGD dnia 12 stycznia 2009 roku. Z procedurą Zatrudniania Pracowników można zapoznać się w siedzibie LGD, znajdującej się pod wskazanym adresem przesyłania dokumentów aplikacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH <

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.