Logo Gmina Żytno

News

News zdjęcie id 408

Zgłoś do ubezpieczenia członka rodziny

28.11.2019

Kogo należy zgłosić?

 1. dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
 2.  małżonka (który nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia),
 3.  wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (np. nieubezpieczonych rodziców, dziadków)

Gdzie zgłosić nieubezpieczonego członka rodziny?

Obowiązek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego realizowany jest poprzez płatnika składki, np.

UBEZPIECZONY

PŁATNIK

pracownik

pracodawca

zleceniobiorca

zleceniodawca

osoba prowadząca działalność gospodarczą

samodzielne zgłoszenie w ZUS

osoba pobierająca zasiłek stały

ośrodek pomocy społecznej

osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne

ZUS

emeryt lub rencista

Podmiot emerytalny (ZUS / KRUS / służby mundurowe)

bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy

urząd pracy

rolnik

KRUS

Osoba ubezpieczona dobrowolnie

ZUS

 

Zmiana pracy a aktualność zgłoszenia członka rodziny:

Pamiętaj o tym, że jeśli zmieniasz pracę lub uzyskujesz świadczenia emerytalno-rentowe (zmiana tytułu ubezpieczenia zdrowotnego), należy ponownie zgłosić dziecko/małżonka do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz członek rodziny został kiedyś zgłoszony do Twojego ubezpieczenia – ubezpieczenie członka rodziny nie odnawia się automatycznie u Twojego nowego płatnika, musisz ponownie poinformować że masz członków rodziny wymagających zgłoszenia!!!

Podjęcie pracy przez dotychczas zgłoszonego członka rodziny:

W momencie, w którym dziecko/małżonek zdobędą własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. zostanie im przyznana renta, stypendium sportowe, z którego pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, zostaną zatrudnieni na umowę zlecenie, zarejestrują się w PUP albo rozpoczyna prowadzenie własnej działalności gospodarczej należy pamiętać o wyrejestrowani dziecka/małżonka z ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny u swojego płatnika składek (np. u swojego pracodawcy lub w ZUS).

WAŻNE !!!! Po ustaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka/małżonka (np. po ustaniu jego stosunku pracy, wyrejestrowaniu z PUP, wygaśnięciu stypendium sportowego), powinieneś PONOWNIE dokonać jego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny bo status członka rodziny nie jest przywracany automatycznie.

WSKAZÓWKA DLA Twojego PŁATNIKA SKŁADEK – ubezpieczony powinien dokonać aktualizacji zgłoszenia członka rodziny przy uwzględnieniu zasady, że data nabycia uprawnień wynikająca z nowego zgłoszenia powinna być późniejsza niż data ustania własnego tytułu obowiązkowego zgłaszanego członka rodziny (utrata przez członka rodziny tytułu do ubezpieczenia w dniu 31.03., data zgłoszenia jako członek rodziny 01.04. Zgłoszenie z datą 30.03. czy 31.03. jest błędem).

Gdzie sprawdzić czy jesteś ubezpieczony?

 • u płatnika składek
 • w ZUS
 • w siedzibie lub delegaturach NFZ
 • w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta / Internetowym Koncie Pacjenta
 • poprzez system EWUŚ – w każdej poradni posiadającej umowę z NFZ (np. przed wizytą
  u lekarza) – czerwony eWUŚ a w przypadku dzieci do 18. roku życia zielony eWUŚ
  z dopiskiem „DN” wskazują na nieprawidłowy status ubezpieczenia i wymaga wyjaśnienia

Co zrobić gdy EWUŚ wyświetla się na czerwono, a płatnik twierdzi, że dokonał zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia?

 1. Wypełnij wniosek o weryfikację status ubezpieczenia (wniosek jest do pobrania na stronie:https://www.nfz-lodz.pl/attachments/article/5733/Weryfikacja%20statusu%20ubezpieczenia.pdf);
 2. Załącz do niego dokumenty potwierdzające Twoje zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (np. dokument ZUS ZUA) oraz dokument potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny (dokument ZUS ZCNA);
 3. Ww. dokumenty wyślij na adres:

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Wydział Spraw Świadczeniobiorców,

90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.