Logo Gmina Żytno

News

News zdjęcie id 403

Informacja dla mieszkańców

08.11.2019

Prowadząc działania informacyjne oraz edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przekazujemy ważne informację dla mieszkańców Gminy Żytno :

a) Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żytno


P.H.U. PAVER, ul. Sienkiewicza 58a,

29-100 Włoszczowa
tel. 41/394 10 37, 606 130 031,
NIP:656-212-24-96, REGON:260279868

b) Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jest ;

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych z siedzibą w Płoszowie gm. Radomsko ul. Jeżynowa 40, 97-500 Radomsko

c) Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 r.;

-Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00

-Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 36,28 %

-Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – nie dotyczy

d, e) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Punkt dla mieszkańców gminy Żytno,  zlokalizowany jest przy ul. Traktorowej 2,

Rodzaje odbieranych odpadów z PSZOK :  meble zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodowe aut osobowych,(przypominamy, że gminny system odbierania odpadów komunalnych dotyczy odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego. Opony rolnicze oraz opony samochodów ciężarowych można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany/naprawy spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania) zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz odpadu komunalne z papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone.

Odpady do Punktu można oddawać:
- w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach: 8.00 - 16.00
- w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach: 8.00 - 16.00

W dniu świątecznym PSZOK będzie nieczynny.

Punkt obsługiwany jest przez firmę P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz z Włoszczowej.

Ważne !

-Podstawą przyjęcia odpadów jest dostarczenie ich własnym transportem do PSZOK.

-Odpady są przyjmowane nieodpłatnie, wyłącznie z posesji objętych systemem zbiórki odpadów.(złożona deklaracja w Urzędzie Gminy Żytno)

-Odpad musi być czysty , niezabrudzony tj. niezanieczyszczony innymi odpadami.

-Dostarczający odpad ma obowiązek posiadać dokument tożsamości,  lub kopie złożonej deklaracji, potwierdzającej zamieszkanie na terenie gminy Żytno lub ostatni kwit opłaty za odpady komunalne oddawane przy posesji.

Dodatkowo informujemy iż , zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe można również wrzucać do pojemnika w urzędzie gminy oraz do pojemników w szkołach oraz przedszkolach. Przeterminowane leki można oddawać do aptek: w Borzykowej, w Maluszynie oraz w Żytnie.

f) Opony pochodzące z działalności rolniczej tj. opony od aut ciężarowych oraz maszyn rolniczych można oddać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych z siedzibą w Płoszowie gm. Radomsko ul. Jeżynowa 40 wg. aktualnego cennika dostępnego na stronie http://www.pgk-radomsko.pl/zuok ,  załącznik Cennik 2019, kod odpadu 16 01 03.

 

DO POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE ZABRANIA SIĘ WRZUCANIA :

- Odpadów remontowo-budowlane (gruz, styropian, papa itp.),

- odpady z demontażu pojazdów,

- odpady z innego źródła niż gospodarstwo domowe.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.