Logo Gmina Żytno

Żytno kontra przemoc

„Żytno konktra przemoc”  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żytnie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pn. „Żytno kontra przemoc”.

 Projekt realizowany jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2017 w ramach priorytetu I – Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie . Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Projekt ma na celu zintensyfikowanie działań nakierowanych na  poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy rodzinie poprzez propagowanie pozytywnych wartości jak również podnoszenie świadomości  społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie, podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców, zmiana ich postaw zapobiegająca powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych jak i poszerzenia wiedzy na temat skutków prawnych stosowania przemocy.

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

 

 • Sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy w gminie.
 • Zorganizowanie konkursu plastycznego dla szkół z terenu gminy Żytno na plakat o tematyce przemocy w rodzinie.
 • Zakup materiałów promujących projekt.
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Organizacja wykładów oraz warsztatów dla rodziców, dzieci i młodzieży.
 • Zorganizowanie wspólnego marszu rodzinnego nordic walking pod hasłem „Żytno kontra przemoc”.
 • Organizacja konferencji podsumowującej realizacje projektu .

 

Odbiorcami projektu są:

 • Mieszkańcy Gminy Żytno
 • Osoby zagrożone i dotknięte zjawiskiem przemocy w rodzinie
 • Lokalna społeczność gminy
 • Dzieci i młodzież zagrożona i dotknięta przemocą w rodzinie
 • Specjaliści zajmujący się problematyką przemocy w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym (pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji, pedagodzy szkolni, lekarze, członkowie GKRPA, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego)
 • Przedstawiciele samorządu lokalnego (radni, sołtysi)

Szczegółowe informacje na temat działań w ramach projektu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żytnie.

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.