Logo Gmina Żytno

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 8419
W sumie: 150277

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2020 Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcę Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wesołych Świąt

 

Świąt choinką pachnących,
Oraz śniegiem skrzypiących,
Prezentów wspaniałych,
Wielu kolęd wyśpiewanych,
Świąt wolnych od zmartwień,
Z barszczem z uszkami i z karpiem
W Boże Narodzenie samej radości,
A przy stole mnóstwa miłych gości,
W Sylwestra zabawy do samego rana,
Pięknych fajerwerków, dobrego szampana

 

 

                                                             Dni wolne
 
 
Uprzejmie informuję, iż w dniach 24.12.2019 r. oraz 27.12.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie będzie nieczynna.
Uprzejmie informuję, iż w dniu 22.01.2020 r. Filia GBP w Silnicy będzie nieczynna.
Uprzejmie informuję, iż w dniach 13.03.2020 r.-27.03.2020 r. Filia GBP w Maluszynie
będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
Komunikat.
 
Uprzejmie informuję, iż Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie wraz z FilIami będzie nieczynna dla czytelników i użytkowników od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie wznowiła działalność w dniu 04.05.2020 r. jedynie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek bez wolnego dostępu do katalogu kartkowego i księgozbioru.
Rekomendujemy wypożyczanie książek poprzez telefoniczne /34  3277022 w.17//  lub mailowe
/biblioteka@zytno.pl/ umawianie wizyt na konkretną godzinę.
Przy wypożyczaniu należy zachować wszelkie środki ostrożności, tzn. przebywanie w maseczkach, rękawiczkach i dezynfekowanie rąk.
Do odwołania zamkniete pozostają filie biblioteczne.
 
Uprzejmie informuję, iż z dniem 02.06.2020r. wznawia działalność Filia GBP w Maluszynie we wtorki w godz. 8.00-15.00 oraz Filia GBP w Silnicy w środy w godz.8.00-15.00  w zakresie wypożyczeń
i zwrotów książek bez wolnego dostępu do księgozbioru i katalogów.
Przy wypożyczaniu należy przebywać w maseczkach, rękawiczkach oraz dezynfekować ręce
i zachować odstęp 2 m.
 
Uprzejmie informuję, iż w dniach 15.07.2020 r. oraz 21.07-22.07.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie będzie nieczynna.
 
14 sierpnia(piątek) 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie nieczynna.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr GBP 0161.2.2020 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Żytnie
z dnia 10.08.2020 r. ustala się dzień 14 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników
Gminnej Biblioteki Publicznej w Żytnie w zamian za święto 15.08.2020 r.
 
Uprzejmie informuję, iż od dnia 01.09.2020 r. Filia GBP w Malusznie będzie czynna
we wtorki i piątki w godz. 8.00-16.00 oraz Filia GBP w Silnicy będzie czynna w środy
w godz. 7.30-15.30
Przy wypożyczaniu należy zachować wszelkie środki ostrożności, tj. przebywanie
w maseczkach, dezynfekowanie rąk i zachowanie odpowiedniego odstępu.

 

Uprzejmie informuję, iż w dniach 20.10-21.10 i 23.10.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie będzie nieczynna.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 06.11.2020 r. Filia GBP w Maluszynie nieczynna.

Komunikat.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie wraz z Filiami w Maluszynie i Silnicy informuje, iż w dniach 09.11.2020 - 29.11.2020 r. zostanie zamknięta dla czytelników w związku z zapowiedzią zamknięcia dla użytkowników instytucji kultury, spowodowaną dużym przyrostem zakażeń koronawirusem. 

O ewentualnym przedłużeniu okresu zamknięcia poinformujemy w osobnym komunikacie.

Informacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie otwarta dla czytelników od dnia 30.11.2020 r. w zakresie wypożyczania  zbiorów z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Rekomendujemy wypożyczanie książek poprzez telefoniczne -nr tel. 34 3277022 w.17 lub mailowe - biblioteka@zytno.pl umawianie wizyt na konkretną godzinę.

Informacja                                                                                                                                            

Zgodnie z zarządzeniem nr GBP 0161.5.2020 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w  Żytnie 

z dnia 08 grudnia 2020 roku w dniu 24 grudnia 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna

w Żytnie będzie nieczynna w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 roku.

Informacja

Uprzejmie informuję, iż w dniach 30.04.-21.05.2021 r. Filia GBP w Maluszynie i Filia GBP w Silnicy

będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Uprzejmie informuję, że w dniu 04.06.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie oraz Filia GBP w Maluszynie będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

Uprzejmie informuję, iż w dniach 03.08-04.08.2021 r. i 06.08.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie będzie nieczynna.

Uprzejmie informuję, iż w dniach 16.08.-20.08.2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie oraz Filie GBP w Maluszynie i Silnicy będą nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocja Czytelnictwa

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie otrzymała  w 2010 roku dotację w wysokości 3200 zł w ramach Programu  Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek"

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie otrzymała w 2011 roku dotację w wysokości 4400 zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej " Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie otrzymała w 2012 roku dotację w wysokości 4700 zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie otrzymała w 2013 roku dotację w wysokości 3500 zł w ramach Programu      Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie otrzymała w 2014 roku dotację w wysokości 3000 zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej " Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie informuje, iż z dniem 02.01.2015 r. zawiesza do odwołania działalność Filii GBP w Borzykowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie otrzymała w 2015 roku dotację w wysokości 3700 zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie otrzymała w 2016 roku dotację w wysokości 3700 zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek".

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie otrzymała w 2017 roku dotację w wysokości 3600 zł w ramach Prgramu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczyvh do bibliotek publicznych".

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie otrzymała w 2018 roku dotację w wysokości 3600 zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej" Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych".

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie otrzymała w 2019 roku dotację w wysokości 4500 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1-Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie otrzymała w 2020 roku dotację w wysokości 4500 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1-Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

 

***********************************************************************************************************************

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Żytnie (www.zytno.pl).

Dane teleadresowe jednostki:

 Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie

Ul. Ogrodowa 16

97-532 Żytno

Tel. 34-327-70-22 w.17

Data publikacji strony internetowej: 07.12.2014 r.

Data aktualizacji strony internetowej:  28.04.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r . o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie głównej, w postaci artykułów lub załączników, nie SA dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23.09.2019 r. lub nie SA wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Data sporządzenia deklaracji: 31.03.2020 r.

Deklaracje sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych wykorzystywanych w popularnych przeglądarkach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej: Łukasz Mierz

Adres poczty elektronicznej: informatyk@zytno.pl

Tą sama droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl (http://www.rpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie mieści się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytnie ul. Ogrodowa 16,  97-532 Żytno

 1. Budynek 4-kondygnacyjny. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Ogrodowej.
 2. Do wejścia prowadzą schody. W budynku nie ma wind, jest natomiast schodowłaz.
 3. Na dzień dzisiejszy budynek pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich. W budynku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowaną wizytą.
 6. W dyżurce woźnego szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły, szatnie, korytarze oraz sanitariaty dla dzieci.
 7. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 8. W budynku nie ma oznaczeń a alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

> Raport o stanie zapewnienia dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Żytnie

***********************************************************************************************************************

***********************************************************************************************************************

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Żytnie (www.zytno.pl).

Dane teleadresowe jednostki:

 Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie - Filia w Maluszynie

Ul. Ogrodowa 16

97-532 Żytno

Tel. 34-327-70-22 w.17

Data publikacji strony internetowej: 07.12.2014 r.

Data aktualizacji strony internetowej:  28.04.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r . o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie głównej, w postaci artykułów lub załączników, nie SA dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23.09.2019 r. lub nie SA wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Data sporządzenia deklaracji: 31.03.2020 r.

Deklaracje sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych wykorzystywanych w popularnych przeglądarkach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej: Łukasz Mierz

Adres poczty elektronicznej: informatyk@zytno.pl

Tą sama droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl (http://www.rpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie - Filia w Maluszynie ul. Wolności 5

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście a do pomieszczenia biblioteki prowadzą schody. W budynku nie ma wind.
 2. Na dzień dzisiejszy budynek nie pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich. W budynku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 3. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowaną wizytą.
 5. Do udzielania informacji przy wejściu do filii jest pracownik biblioteki.
 6. W budynku nie ma oznaczeń a alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

***********************************************************************************************************************

***********************************************************************************************************************

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Żytnie (www.zytno.pl).

Dane teleadresowe jednostki:

 Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie - Filia w Silnicy, Silnica 74

Ul. Ogrodowa 16

97-532 Żytno

Tel. 34-327-70-22 w.17

Data publikacji strony internetowej: 07.12.2014 r.

Data aktualizacji strony internetowej:  28.04.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r . o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie głównej, w postaci artykułów lub załączników, nie SA dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23.09.2019 r. lub nie SA wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Data sporządzenia deklaracji: 31.03.2020 r.

Deklaracje sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych wykorzystywanych w popularnych przeglądarkach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej: Łukasz Mierz

Adres poczty elektronicznej: informatyk@zytno.pl

Tą sama droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl (http://www.rpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Żytnie - Filia w Silnicy, Silnica 74

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście a do pomieszczenia biblioteki prowadzą schody. W budynku nie ma wind.
 2. Na dzień dzisiejszy budynek nie pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich. W budynku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
 3. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowaną wizytą.
 5. Do udzielania informacji przy wejściu do filii jest pracownik biblioteki.
 6. W budynku nie ma oznaczeń a alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

***********************************************************************************************************************

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.