Logo Gmina Żytno

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) informuję, że zwołuję LXV Sesję Rady Gminy Żytno w dniu 12 lutego 2024 r. o godzinie 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Silnicy z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

  4.   Sprawozdanie Wójta Gminy Żytno z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

        poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę

        samorządu terytorialnego.

  5.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia programu osłonowego Gminy Żytno „Korpus

        Wsparcia Seniorów” na 2024 r.

  6.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

        2024-2028.

  7.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2024.    

  8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.

  9.   Przedstawienie ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2024.

  10.   Przedstawienie ramowego planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na rok 2024.

  11.   Przedstawienie ramowego planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy

        Społecznej na rok 2024.

  12.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.

  13.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2023.

  14.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu za rok 2023.

  15.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i

        Pomocy Społecznej za rok 2023

  16.   Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Udzielanie odpowiedzi.

  17.   Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Żytno

                                                                                                             mgr Cezary Huć

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.