Logo Gmina Żytno

Powiadomienia o sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) informuję, że zwołuję LIII Sesję Rady Gminy Żytno w dniu 29 marca 2023 r. o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Silnicy z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
  4. Sprawozdanie ze zbycia, nabycia, najmu, dzierżawy nieruchomości gminnych zgodnie z uchwałą Nr VII/38/2002 Rady Gminy Żytno z dnia 25 kwietnia 2003 r. za  2022 r.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027.

6.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Żytno na rok 2023. 

7.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i

        Petycji.

8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami

        bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żytno w 2023 r.”

9.   Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Udzielanie odpowiedzi.

10.   Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Żytno

                                                                                                                     mgr Cezary Huć

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.