Logo Gmina Żytno

Infrastruktura techniczna

DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 

Zaopatrzenie w wodę

 

Na dzień 31.12. 2006 r. na terenie gminy Żytno długość sieci wodociągowej (bez przyłączy  domowych) wynosiła 120 km.

Ogółem zwodociągowanych jest 35 miejscowości w 23 sołectwach obejmujących     zagród i posesji, a z tej liczby    %korzysta z wody sieciowej.

 

Nazwa

 

Miejscowości

 

Długość

 

Liczba gospodarstw

 

Liczba gospodarstw

 

wodociągu

 

zwodociągowane

 

sieci

 

i posesji położonych 

 

i posesji

 

 

 

 

 

wodociąg.

 

przy sieciach

 

posiadających

 

 

 

 

 

w km2

 

wodociągowych

 

przyłącza

 

Sekursko

 

Sekursko

 

 

 

 

 

 

Magdalenki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żytno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mała Wieś

 

Rędziny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silnica

 

 

 

 

 

 

 

Silnica

 

Zabrodzie

 

 

 

 

 

 

Wymysłów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kępa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pągów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polichno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czarny Las

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silniczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barycz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maluszyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosty

Ciężkowiczki

Sudzin

Sudzinek

Pukarzów

Pierzaki

Modła

Ignaców

Grodzisko

Jarzębina

Jatno

Czechowiec

Czechowiec kolonia

Borzykowa

Borzykówka

Sady

Kozie Pole

Łazów

Ferdynandów

Budzów

 

 

 

 

 

 

 

Sady

 

ujęcie rezerwowe

 

 

 

                                 0 g ó ł e m   

 

 

 

 

           

*wg danych Urzędu Gminy Żytno

 

 

 

Obecnie są eksploatowane trzy ujęcia o ogólnej wydajności 194,0 m3/h zabezpieczające w pełni istniejące sieci z możliwością ich rozbudowy. Są to:

 

a)  Wodociąg grupowy "Sekursko"

 

b)  Wodociąg grupowy "Silnica"

 

  Ujęcie wody "Sady " wraz z hydrofornią pozostaje obecnie ujęciem rezerwowym.

Woda pobierana z ujęć, głównie używana jest  na cele socjalno-bytowe, pokrycie potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w istniejących gospodarstwach oraz na cele związane z funkcjonowaniem obiektyw użyteczności publicznej, placówek handlowych.

 

 

 

Ujęcie wody "Silnica"

 

Stacja wodociągowa w miejscowości Silnica została wybudowana w 1996 roku na działce  stanowiącej własność gminy.

 

Pod względem geologicznym miejscowość Silnica znajduje się na terenie jednostki Łódzko- Miechowskiej. W wykonanych otworach studziennych stwierdzono występowanie jednego poziomu wodonośnego.

 

Poziom ten charakteryzuje się swobodnym zwierciadłem wody, które zalega na głębokości 5,3 m ppt, co odpowiada rzędnej 217, 2 m n.p.m.

 

Wydajność każdej ze studni wynosi 104 m3/h m. Do ujęcia aktualnie włączona  jest sieć wodociągowa o długości 53,5 km obejmująca miejscowości: Silnica, Zabrodzie, Wymysłów, Kępa , Pągów, Polichno, Czarny Las, Silniczka, Barycz, Maluszyn, Ciężkowiczki, Sudzin, Sudzinek, Mosty, Pukarzów, Pierzaki, Modła, Ignaców, Grodzisko, Jarzębina, Jatno, Czechowiec, Czechowiec kolonia, Borzykowa, Borzykówka, Sady, Budzów, Kozie Pole, Łazów, Ferdynandów. Z ujęcia wody "Silnica" korzysta również miejscowość Maksymów w gminie Wielgomłyny.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając wydajność eksploatacyjną ujęcia, należy stwierdzić, że faktyczny średni nabór wody wynikający z aktualnych wskazań wodomierza wynosi ok. 8%. Na terenie stacji zrealizowana  jest sieć kanalizacji sanitarnej i technologicznej związanej z funkcjonowaniem stacji, zabezpieczająca wody przed zanieczyszczeniem.

 

Stacja wodociągowa – Silnica:

Lata                 Wydobycie  tys.m3

 

1997

 

   

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.