Logo Gmina Żytno

Zawieranie związku małżeńskiego

ZAWIERANIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSTKIEGO

pokój nr 10

p. Angelika Budkiewicz

 

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC przez osoby posiadające obywatelstwo polskie

 

 • osoby, które zamierzają złożyć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński powinny posiadać ukończone 18 lat - z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16. 
 • związek małżeński może być zawarty w dowolnym urzędzie stanu cywilnego 
 • dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa:
  • dowody osobiste (do wglądu) 
  • aktualne odpisy aktów urodzeń 
  • dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim 
  • pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zapewnienie zawiera oświadczenia nupturientów, że nie są im znane okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa - czynność wykonywana w obecności kierownika USC) 
 • małżeństwo przed kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia kiedy osoby złożyły pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Z przyczyn ważnych dla stron kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu (należy złożyć do kierownika USC podanie z uzasadnieniem o skrócenie ustawowego terminu) 

 

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w przypadku skrócenia ustawowego terminu:

-  decyzja - 39 zł-  sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

 

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

 

 • wymagane dokumenty:
  • dokument stwierdzający tożsamość (paszport, karta stałego pobytu) 
  • dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego (wydany przez upoważniony organ państwa, którego jest obywatelem lub placówkę dyplomatyczną albo konsularną w Polsce) 
  • odpis skrócony aktu urodzenia 
  • zapewnienie o braku przeszkód wyłączających zawarcie małżeństwa (składane przed kierownikiem USC jako wymóg prawa polskiego) 

Wszystkie dokumenty muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula na język polski.
Jeżeli cudzoziemiec nie zna języka polskiego złożenie zapewnienia oraz oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński odbywa się z udziałem tłumacza przysięgłego.

Opłata skarbowa:

-  sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

 

Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną (małżeństwo wyznaniowe ze skutkami cywilnymi)

 

 • zdolność prawną do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi określa kierownik USC miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo 
 • kierownik USC wydaje zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przyjmuje treść oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci (zaświadczenie ważne 3 miesiące od dnia wydania) 
 • wymagane dokumenty:
  • podanie 
  • aktualne odpisy skrócone aktów urodzeń 
  • dowody ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli uprzednio pozostawały w związku małżeńskim 
  • zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa wg prawa polskiego 

Opłata skarbowa:

-  sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

 

Zawarcie małżeństwa w zagranicznym USC

 

Forma zawarcia małżeństwa w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego oraz rodzaj dokumentów określa prawo państwa w którym będzie zawierane.

 

 • dokumenty, które musi złożyć polski obywatel w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego to:
  • skrócony odpis aktu urodzenia 
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 
  • poświadczenie stałego zameldowania w Polsce 
  • paszport (do wglądu) 
 • zaświadczenie o zdolności prawnej wydaje:
  • kierownik USC miejsca zamieszkania (pobyt stały) osoby, której zaświadczenie dotyczy 
  • konsul dla osób, które nie mają w kraju miejsca stałego zamieszkania i dla osób które wyjechały z kraju przed ukończeniem 16 roku życia 
 • w celu otrzymania zaświadczenia osoba powinna złożyć:
  • podanie 
  • odpis aktu urodzenia 
  • dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli pozostawała wcześniej w związku małżeńskim 
  • złożyć zapewnienie przewidziane prawem 

     Zaświadczenie o zdolności prawnej ważne jest 3 miesiące od daty jego wydania.

Opłata skarbowa:

-  zaświadczenie - 38 zł

 

Zawarcie małżeństwa przed konsulem

 

 • polski konsul może przyjąć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński tylko od obywateli polskich 
 • nie uzależnia się małżeństwa konsularnego od konieczności stałego zamieszkania obywateli polskich poza granicami kraju - mogą nawet przebywać tam czasowo 
 • wymagane dokumenty składane do zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem są analogiczne do składanych przed kierownikiem polskiego urzędu stanu cywilnego 
 • akt małżeństwa jest sporządzany w Urzędzie Stanu Cywilnego miasta Warszawa - Śródmieście 

Obowiązują opłaty konsularne.

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.