Logo Gmina Żytno

Ewidencja ludności

EWIDENCJA LUDNOŚCI:

pokój nr 8a

p. Emilia Turek

 

 Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy:

 • zgłaszamy się osobiście w urzędzie z dowodem osobistym 
 • jest to zgłoszenie w formie ustnej, nie jest wymagane wypełnianie żadnego dokumentu 
 • jeśli chcemy zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy do 3 miesięcy musimy złożyć wniosek - na jego podstawie otrzymamy takie zaświadczenie, po dokonaniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia

 

 Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące:

 • wypełniamy formularz,  "ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE" dostępny w urzędzie 
 • zgłaszamy się z tym drukiem osobiście do Urzędu Gminy wraz z właścicielem budynku/mieszkania, w którym zamierzamy się zameldować 
 • właściciel budynku/mieszkania musi przedstawić tytuł prawny do lokalu oraz dowód osobisty 
 • osoba meldująca się musi przedstawić dowód osobisty, a jeśli podlega obowiązkowi wojskowemu - również książeczkę wojskową 
 • otrzymujemy bezpłatnie potwierdzenie zameldowania 

 

 Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące:

 • wypełniamy formularz,  "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE" dostępny w urzędzie 
 • wysyłamy ten druk na adres urzędu lub przynosimy go osobiście 

 

 Zameldowanie na pobyt stały:

 • wypełniamy formularz,  "ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO" dostępny w urzędzie 
 • zgłaszamy się z tym drukiem osobiście do Urzędu Gminy wraz z właścicielem budynku/mieszkania, w którym zamierzamy się zameldować 
 • właściciel budynku/mieszkania musi przedstawić tytuł prawny do lokalu oraz dowód osobisty 
 • osoba meldowana musi przedstawić dowód osobisty, a jeśli podlega obowiązkowi wojskowemu - również książeczkę wojskową, oraz 
 • zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego 
 • otrzymujemy bezpłatnie potwierdzenie zameldowania 

 

 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego:

 • wypełniamy formularz,  "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO" dostępny w urzędzie 
 • zgłaszamy się z tym drukiem osobiście do Urzędu Gminy 
 • osoba, która chce się wymeldować musi przedstawić dowód osobisty, a jeśli podlega obowiązkowi wojskowemu - również książeczkę wojskową 
 • otrzymujemy bezpłatnie potwierdzenie wymeldowania 

 

 Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące:

 • wypełniamy formularz,  "ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE" dostępny w urzędzie 
 • wysyłamy ten druk na adres Urzędu Gminy lub przynosimy go osobiście 

 

 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy:

 • cudzoziemiec wypełnia formularz,  "ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO CUDZOZIEMCA" dostępny w urzędzie 
 • zgłasza się z tym drukiem do Urzędu Gminy 
 • tam przedstawia paszport 
 • jeśli posiada - to wizę i kartę pobytu czasowego 
 • właściciel budynku/mieszkania, gdzie zatrzyma się cudzoziemiec musi przedstawić tytuł prawny do lokalu oraz dowód osobisty 
 • jeżeli chce otrzymać "potwierdzenie zameldowania go na pobyt czasowy do 3 miesięcy" musi złożyć wniosek - na jego podstawie otrzyma takie zaświadczenie, po dokonaniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł  za wydanie potwierdzenia 

 

 Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały:

 • wypełniamy formularz,  "ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO" dostępny w urzędzie 
 • zgłaszamy się z tym drukiem osobiście do Urzędu Gminy wraz z właścicielem budynku/mieszkania, w którym zamierzamy się zameldować 
 • właściciel budynku/mieszkania musi przedstawić tytuł prawny do lokalu oraz dowód osobisty 
 • osoba meldująca się musi przedstawić paszport oraz kartę pobytu z zezwoleniem osiedlenia się 
 • otrzymujemy bezpłatnie potwierdzenie zameldowania 

 

 Informacje, opłaty:

 • wydanie zaświadczenia na żądanie - 17 zł  

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.