Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej SP ZOZ Żytno filia Maluszyn
(wiecej)
Budynek do sprzedaży
Gmina Żytno oferuje do sprzedaży budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 784,17 m2 znajdujący się w miejscowości Żytno wraz z działkami nr 1493/6 o pow. 0,1542 ha oraz 1493/7 o pow. 0,1495 ha. (wiecej)
Sukcesy Orkiestry Dętej Gminy Żytno - Orkiestry Reprezentacyjnej OSP Gminy Żytno
Sukcesy, sukcesy... 8 września 2013 roku Orkiestra Reprezentacyjna OSP Gminy Żytno zapamięta na długo! Ten dzień był bardzo miłym zwieńczeniem pracowitego sezonu festiwalowego, który rozpoczął udany w (wiecej)
Zapraszamy na Kajaki
(wiecej)
Zakończono pierwszy etap modernizacji wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie
(wiecej)

wnioski i druki

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składana przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Wniosek o warunki zabudowy (Do wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową do celów opiniodawczych w skali 1:1000, mapę ewidencyjną gruntów w skali 1:5000, mapę glebową, wypis z rejestru gruntów. Załączniki do uzyskania w Starostwie Powiatowym.

Wniosek o wycinkę drzew

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarownia przestrzennego

 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięcia