Logo Gmina Żytno

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Żytno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Żytno

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4

97-532 Żytno

tel: 34 3277001

Data publikacji strony internetowej: 07.12.2014 r.

Data aktualizacji strony internetowej: 28.04.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie głównej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 23.09.2019 r. lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 31.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty Klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych wykorzystywanych w popularnych przeglądarkach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej:Łukasz Mierz

adres poczty elektronicznej: informatyk@zytno.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Żytnie, ul. Krótka 4, 97-532 Żytno

  1. Budynek 2-kondygnacyjny. Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Krótkiej. 
  2. Do wejścia prowadzą schody. W budynku nie ma wind.
  3. Na dzień dzisiejszy budynek nie pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich.W budynku i przed nim brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
  4. Przed budynkiem znajdują się dwa ogólnodostępne parkingi - jeden od strony ul. Konopnickiej, drugi przy ulicy Krótkiej.
  5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.

 

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>mgr inż. Mirosław Ociepa</strong></p>

mgr inż. Mirosław Ociepa

Przyjęcia interesantów:

Urząd Gminy Żytno

ul. Krótka 4
97-532 Żytno
tel.: 34 327-70-01
fax: 34 326-90-10
e-mail: urzadgminy@zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.